Donbass en de Zwarte Zee: wat is daar aan de hand?

Emanuel Pietrobon & Paolo Mauri (2021)

De temperatuur in Oost-Oekraïne en aan de Zwarte Zee loopt sterk op, en dat heeft niets te maken met het weer, maar met het verzamelen van troepen en militaire middelen en de toename van schendingen van het staakt-het-vuren langs de contactpunten in Donbass. Een soortgelijke situatie doet zich voor in de Zwarte Zee, waar militaire oefeningen en vlootbewegingen worden geregistreerd. De vraag rijst: wat is er aan de hand in de oostelijke periferie van het Oude Continent?

Escalatie in Donbass

Sinds november jongstleden is langs de contactpunten van de Donbass een gestage toename van schendingen van het staakt-het-vuren vastgesteld. Alleen al in de periode van 2 tot 16 maart zouden de Oekraïense troepen het bestand vierenvijftig keer geschonden hebben. Beide partijen, de separatisten en de regering, geven elkaar de schuld van de toename van het aantal incidenten, doden en gewonden, en wekken het spookbeeld van vermeende escalatie door de andere partij om de situatie verder te doen escaleren.

De toename van het aantal schendingen is ook bevestigd door de speciale waarnemersmissie van de OVSE, die van oordeel is dat “de wapenstilstand standhoudt, maar door deze trend wordt verzwakt”. Tegen de achtergrond van de transgressies is bij het toezicht op het grondgebied een verontrustend verschijnsel aan het licht gekomen: sinds 1 maart is de levering van zware wapens aan de Oekraïense troepen die langs Donetsk en Lugansk zijn ingezet, toegenomen.

Het Kremlin twijfelt er niet aan: de toename van de bereidheid tot het leveren van slag en van het arsenaal waarover de Oekraïense regering beschikt – tegen de achtergrond van de toename van de Oekraïense troepen op het terrein – zou wijzen op een project van escalatie dat gericht is op de beëindiging van het bestand en, uiteindelijk, het vervallen van de resolutie. Dat verklaart waarom de maand maart werd gekenmerkt door waarschuwingen en waarschuwingen in de richting van Kiev en de andere twee leden van de “Normandische groep”, namelijk Parijs en Berlijn.

Auteur van de kaart hierboven: Alberto Bellotto

Wat gebeurt er in de Zwarte Zee?

Op 19 maart is een Amerikaanse kruiser van de Ticonderoga-klasse, de USS Monterey (Cg-61), die behoort tot de Carrier Strike Group (CSG) van het vliegdekschip Eisenhower, dat momenteel in het oostelijk deel van de Middellandse Zee vaart, de Bosporus overgestoken naar de Zwarte Zee. De volgende dag volgde een destroyer van de Arleigh Burke klasse, de USS Thomas Hudner (DDG 116), nog steeds deel uitmakend van de “Ike” escorte, ook een kruiser.

Amerikaanse schepen zijn de Zwarte Zee binnengevaren om deel te nemen aan de Sea Shield-oefening onder Roemeense leiding. Het uiteindelijke doel van deze operaties is het perfectioneren van gezamenlijke luchtverdedigingsprocedures om oorlogsschepen beter te verdedigen en de superioriteit in de lucht en op zee te vestigen waardoor vrije zeevaart in alle internationale wateren en in het luchtruim mogelijk is, aldus de officiële verklaring van de Amerikaanse marine.

Aan de Sea Shield-oefening, die tot 29 maart duurt, nemen achttien oorlogsschepen en tien vliegtuigen uit acht landen deel. De deelnemende strijdkrachten komen uit Bulgarije, Griekenland, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje, de Verenigde Staten van Amerika en Turkije.

Het geallieerde maritieme commando van de NAVO neemt deel aan deze operaties met de Standing NATO Maritime Group (SNMG-2). Afgelopen woensdag, enkele dagen voordat de Amerikaanse kruiser de Zwarte Zee binnenvoer, stak de Mendez Nunez, een fregat van de Spaanse marine, de Bosporus over, vrijdag gevolgd door de Cristobal Colon, een ander toestel van hetzelfde type.

De Russische Zwarte-Zeevloot is onmiddellijk in “staat van paraatheid” gebracht en uitgevaren om de manoeuvres van de NAVO te volgen: het lijkt erop dat zaterdagochtend alle Russische jager-killer onderzeeërs (SSK) vanaf hun basis in Sevastopol het ruime sop gekozen hebben.

De Amerikaanse eenheden die de “Ike” escorteerden na de CSG-oefeningen met Griekenland en Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee kregen daarna een andere opdracht op de Zwarte zee: de manoeuvres met Athene waren omvangrijker en er waren ook F-16’s van de Helleense luchtmacht bij betrokken, terwijl die met Ankara slechts een “passex” waren, of oefeningen die “en passant” tijdens de vaart van het vliegdekschip werden uitgevoerd. Een teken dat Washington Griekenland een bijzondere status toekent.

Is er een verband tussen Donbass en de Zwarte Zee?

De intrede van Amerikaanse marine-eenheden in de Zwarte Zee en de Sea Shield-oefening mogen echter niet verkeerd worden geïnterpreteerd, alsof ze rechtstreeks verband houdt met de troepenbewegingen in Oekraïne. Grootschalige oefeningen worden, aan beide zijden, met een grote tijdsmarge gepland. Daarnaast is er ook het breder strategisch kader – dat ongetwijfeld ook Oekraïne omvat – en houdt het verband met het belang dat het Atlantisch Bondgenootschap – in de eerste plaats de Verenigde Staten – hecht aan de Zwarte Zee.

Sinds Turkije een “onbetrouwbare” partner is geworden vanwege de keuze voor Russisch defensiemateriaal en de pogingen om door aanhoudende confrontaties met Griekenland het oostelijk Middellandse-Zeegebied te destabiliseren land, zijn dit stuk zee en de landen die eraan grenzen – gebonden aan Washington en Brussel – steeds centraler komen te staan in de strategie om Rusland in te dammen.

Zo hebben Roemenië, Bulgarije (beide reeds NAVO-lidstaten), maar ook Georgië, Oekraïne en zelfs Moldavië de afgelopen jaren de bijzondere aandacht van de Verenigde Staten en het Atlantisch Bondgenootschap gekregen: toen de destroyer USS Donald Cook op 5 februari een “beleefdheidsbezoek” bracht aan de Georgische haven Batumi, na enkele dagen ervoor met de USS Porter de Zwarte Zee binnengevaren te zijn, hield dat niet enkel verband met de “versterking van de sterke defensie- en veiligheidsrelatie tussen de Verenigde Staten en Georgië”, maar ook een duidelijk en nauwkeurig signaal naar buiten toe (Rusland) en een andere NAVO-lid (Turkije). Bovendien is dit stuk zee en het luchtruim erboven al enige tijd het toneel van meer militair verkeer dan de cruciale Middellandse Zee – waar Rusland zich nu thuis voelt – hetgeen erop wijst dat de Verenigde Staten en de NAVO, net in als de Oostzee en de  Noordelijke IJszee, niet van plan zijn de druk op Moskou te verminderen, ook al is het zwaartepunt van de militaire confrontatie voor Washington naar China verschoven.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://it.insideover.com/Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , ,