Mackinder’s liberaal imperialisme

Ben Richardson (2021)

De pioniers van de discipline die de studie van de internationale betrekkingen heet, worden ook aan ”postkoloniaal” onderzoek onderworpen. Een van die figuren is niet minder dan Halford John Mackinder, een van de grondleggers van de geopolitiek. Mackinder’s ideeën, nu meer dan een eeuw oud, hebben vandaag de dag nog steeds invloed. Het is met name zijn korte essay uit 1904 The Geographical Pivot of History, waarin hij het strategische belang van Eurazië bespreekt, dat veelvuldig geciteerd wordt door haviken die de Amerikaanse invasie in Afghanistan en Irak verdedigen. Net als zij, had Mackinder ook imperialistische ambities. Zijn levenswerk was gewijd aan de vernieuwing van het Britse Rijk, waarvan hij vreesde dat het zou worden ingehaald door rivaliserende continentale mogendheden. Trouw aan zijn geloof in de praxis van geografische kennis en staatscontrole over grondgebied, streefde Mackinder ook naar een carrière in de politiek. De eerste tekenen van deze overgang verschenen in 1900, toen hij zich kandidaat stelde voor de algemene verkiezingen, ter ondersteuning van een grotendeels vergeten factie van de Liberale Partij, de zelfbenoemde ”liberale imperialisten”. De geschiedenis van zijn electorale tegenslagen werpt een licht op de ideologische context waarin de geopolitiek is ontstaan en de doelen die zij nastreefde.

Mackinder stapte met veel ambitie de nieuwe eeuw in. Op 22 januari 1900 kwam hij triomfantelijk aan bij de Royal Geographical Society om een lezing te houden over zijn beklimming van Mount Kenya. Hij was niet alleen de eerste Europeaan die de top van deze Afrikaanse berg bereikte, maar ook de eerste die zijn bevindingen aan het Genootschap presenteerde met behulp van kleurenfotografie. Door nationaal prestige te combineren met wetenschappelijke vooruitgang, versterkte de expeditie Mackinder’s reputatie als een baanbrekend geograaf. Tegen die tijd was hij vooral bekend om zijn wetenschappelijke bijdragen als directeur van Reading College en als docent aan de Oxford School of Geography, beide kort daarvoor door zijn toedoen waren opgericht. In het voorjaar van 1900 reisde hij door het land om lezingen te geven over de berg Kenia en op 3 oktober – de dag van de stemming voor de algemene verkiezingen – zou hij in het stadhuis van Reading de nieuwe studenten toespreken en de aanvragen voor Oxford-beurzen in ontvangst nemen. Maar met nog twee weken te gaan zette hij deze plannen opzij en besloot zich zelf kandidaat te stellen voor de verkiezingen in het kiesdistrict Warwick en Leamington in de Midlands.

Deze plotselinge beslissing is merkwaardig. Mackinder had op dat moment geen politieke sponsor en zijn enige band met het kiesdistrict waarin hij verkiesbaar was, was dat hij een decennium eerder in het stadhuis van Leamington enkele aanvullende lezingen over het collegeprogramma had gegeven. Het is mogelijk dat hij bij de plaatselijke liberale vereniging werd aanbevolen door J. Saxon Mills, een voormalig meester van het Leamington College, en dat hij aldus de eerste keuze van die politieke partij als kandidaat werd. Mills zou Mackinder hebben gekend via de universitaire uitbreidingsbeweging en zou dezelfde opvattingen hebben gehad over zaken van het Imperium als hij. Maar waarom zo laat in de campagne de verkiezingsrace ingaan? Misschien was Mackinder op zoek naar afleiding. Terwijl zijn heldendaden in Oost-Afrika hem een zekere populariteit gaven, ging hij in zijn privé-leven door een pijnlijke scheiding. Het enige dat we zeker weten is dat hij op de dag dat hij het aanbod van de Leamington Liberal Association ontving, onmiddellijk een telegram terugstuurde en die avond vertrok om hen te ontmoeten.

De algemene verkiezingen van 1900 waren “kaki”-verkiezingen, zo genoemd omdat ze in het teken stonden van militaire kwesties in verband met de Britse annexatie van de onafhankelijke Boerenstaten. Mackinder was ondubbelzinnig over deze kwestie. Hij steunde de Boerenoorlog en was van mening dat elk pacifistisch of anti-imperialistisch sentiment terzijde moest worden geschoven zodat Groot-Brittannië een “kracht voor vrijheid” op het wereldtoneel kon blijven. Mackinder wilde zijn standpunt duidelijk maken aan de Liberal Association en zei tegen hen: “Als wij waarde hechten aan onze Britse vrijheden, moeten wij bereid zijn deze vrijheden te verdedigen wanneer de gelegenheid zich voordoet, niet alleen tegen kleine mogendheden, maar tegen grote wereldmachten, die bijna even groot zijn als wijzelf. Het is onmogelijk om in tegenwoordig, “kleine Engelsen” te blijven. Mackinder was dus een liberale imperialist, maar geloofde niet dat alle oorlogen goed waren, want oorlog is altijd een ramp maar, voegde hij eraan toe, ,,hij zou er niet voor zijn om iets achterwege te laten voor hun Britse vrijheden te genieten of om de macht te behouden om die vrijheden uit te breiden”.

Het was een boodschap die hij gedurende zijn hele campagne herhaalde, waarbij hij benadrukte dat Groot-Brittannië zichzelf moest beschermen tegen de zich op dat moment snel ontwikkelende mogendheden Duitsland en de Verenigde Staten; deze bescherming zou volgens hem tot uiting moeten komen in de oprichting van een imperiale federatie met (blank) Australië, Canada en Zuid-Afrika: “Een liga van democratieën, verdedigd door een verenigde zeemacht en een efficiënt leger”. Zijn optimistische houding en vermaarde welsprekendheid baarden de oppositie duidelijk zorgen, zozeer zelfs dat Unionist Joseph Chamberlain aan de vooravond van de verkiezingen naar Warwick en Leamington reisde om zich ten gunste van de zittende president uit te spreken. Na een inleidende opmerking waarin Mackinder werd omschreven als een “bastaard” vanwege zijn vage politieke gezindheid, bespotte Chamberlain vervolgens zijn misplaatste loyaliteit door te verklaren: “De enige fout die ik kan vinden bij de heer Mackinder is dat hij geen lid is van onze partij… Ik hoop dat hij zich na deze verkiezingen aansluit bij de Liberale Unionisten.

In feite hebben Mackinder’s argumenten voor liberaal imperialisme het electoraat niet overtuigd. Hoewel hij de hele verkiezing miste omdat hij bezig was met regeringszaken in Zuid-Afrika, consolideerde zijn tegenstander Alfred Lyttelton zijn meerderheid en won met 59% van de stemmen. Enigszins verwaand schreef Mackinder deze nederlaag toe aan de slechte organisatie van de plaatselijke liberale vereniging en herinnerde hen eraan dat “verkiezingen niet worden gewonnen door openbare bijeenkomsten”: “Verkiezingen werden niet uitgevochten op openbare bijeenkomsten, hoe enthousiast die ook waren, anders hadden we ze wel gewonnen”. Ondanks deze nederlaag en de berisping, bedankte de vereniging hem en juichte hem toe met het beroemde refrein “He’s a jolly good fellow”.

Maar Mackinder was nog niet klaar met politieke politiek. Drie jaar later werd een tussentijdse verkiezing uitgeschreven, omdat Lyttelton was bevorderd tot koloniaal secretaris en er een kandidaat in zijn kiesdistrict nodig was. Lyttelton’s promotie volgde op het aftreden van Joseph Chamberlain, die na een controverse gedwongen was het kabinet te verlaten; hij begon toen campagne te voeren voor tariefhervorming. Mackinder was het volledig eens met Chamberlain’s wens om van het Britse Rijk een beschermd handelsblok te maken. Hij sloot zich aan bij de Tariff Reform League en stapte, in antwoord op Chamberlain’s hoop, feitelijk over naar het Unionistische kamp. Hij bood zelfs aan naar Leamington te gaan om voor zijn voormalige tegenstander te spreken, wat, in zijn woorden, “het enige was dat ik kon doen”. De reactie van de Liberale Club van de stad was om Mackinder’s foto van de muur te halen, te verscheuren en de snippers te verbranden. Mackinder kreeg de raad ver weg te blijven van Leamington.

Lyttelton waardeerde het aanbod tenminste. Het jaar daarop zat hij als koloniaal secretaris Mackinder’s lezing over het Britse Rijk voor, ondersteund door talrijke illustraties. De inhoud van deze lezing – en de illustraties die erbij hoorden – moesten op scholen worden gebruikt om vaderlandslievende mannen klaar te stomen om het Rijk te dienen. Het project zou gestalte krijgen in de leerboeken die werden voorbereid voor de Commissie voor Visuele Instructie van het Koloniaal Bureau, en die Lyttelton de koloniale gouverneurs aanmoedigde over te nemen. De relatie tussen de twee mannen werd verstevigd bij de algemene verkiezingen van 1906, toen Mackinder opnieuw aanbood te spreken voor Lyttelton, alsmede voor Arthur Steel-Maitland, een andere tariefhervormer, die campagne voerde in het nabijgelegen kiesdistrict Rugby. Deze keer werd het aanbod aanvaard, maar opnieuw liep het mis. Zoals de London Daily News berichtte, toen Mackinder opstond om te spreken op een openbare bijeenkomst in een school in Leamington: ”Het was het signaal voor een oorverdovend tumult, en een roepende Mongrel. Hij bleef vijf minuten staan en glimlachte ietwat sardonisch. Toen riep hij om een schoolbord en schreef met krijt Be fair, as Englishman. Opnieuw nam Mr. Mackinder plaats op het podium en wachtte geduldig op de gelegenheid, die zich nooit zou voordoen, om de kiezers toe te spreken.

Niet afgeschrikt gingen de twee door met hun gemeenschappelijke agenda, en de volgende dag hield Mackinder een lange toespraak ter ondersteuning van het Unionistische standpunt over de tariefhervorming, die hij omschreef als “een zaak van leven en dood voor het land”. In het bijzonder trachtte hij de bewering van de Liberale Partij in diskrediet te brengen dat protectionistische tarieven tot hogere voedselprijzen zouden leiden, hetgeen volgens Mackinder kon worden vermeden door “de uitgestrekte velden van Canada” te exploiteren als een gegarandeerde leverancier van goedkoop graan. De kiezers waren het er nog steeds niet mee eens en Lyttelton verloor zijn zetel in de liberale aardverschuiving die de conservatief-unionistische alliantie wegvaagde.

Mackinder kwam uiteindelijk in 1910 in het parlement als Conservatief en Unionistisch parlementslid voor het kiesdistrict Camlachie in Glasgow, maar in het begin van de jaren 1920 liet hij de partijpolitiek helemaal achter zich en ging aan de slag als voorzitter van de Imperial Shipping Committee. Hij was wantrouwig geworden tegenover de bedreiging die de representatieve democratie vormde voor de experts en de sociale orde; een directe reactie op wat hij zag als de socialistische indoctrinatie van de arbeiders door de Labourpartij, maar misschien ook een aanhoudende bitterheid over zijn vroege ervaringen, die zijn ego in Warwick en Leamington hadden gekneusd. Hij vond ook dat hij in het Parlement zijn talen niet had kunnen ontplooien en zijn zaak niet vooruit kon helpen, omdat hij nooit was geïntroduceerd in de binnenste kring van de regering. Aan het eind van zijn leven zou hij spijt hebben “dat hij zich niet alleen aan de geografie had gehouden”. Misschien zou het anders zijn gelopen als hij zich niet in de politiek had gestort, vooral voor een partij die hij later de rug zou toekeren. Maar wie heeft er ooit gehoord van een voorzichtige imperialist?

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/ en

https://katehon.com/en/

 Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , ,