Flavia Groșan, Roemeense longarts: “Het Covid-protocol in ziekenhuizen leidt tot overlijdens.”

Breizh-Info (2021)

“Een Roemeense longarts verricht wonderen: zij genas 100% van haar Covid-patiënten” Dit is de titel van een nogal lang artikel dat zojuist is verschenen in het Roemeense dagblad Național, dat in het hele land wordt verkocht. Het geheim van deze vrouwelijke arts uit Oradea? Om haar patiënten te genezen, past zij niet het medisch protocol toe waarvan het gebruik bijna overal verplicht is geworden. De onderstaande vertaling is gebaseerd op de Franse vertaling die op Breizh-Info is gepubliceerd.

Het door de Național gepubliceerde interview is ook in het Hongaars online op deze site, die – met betrekking tot de epidemie – diverse alternatieve berichten oppikt die de reguliere pers weigert te publiceren. Wij zijn niet in staat de geloofwaardigheid van het vaak dicht opeengepakte materiaal op de site te controleren, maar wij kunnen wel de geloofwaardigheid van de Hongaarse vertaling van het interview beoordelen: de inhoud van de Hongaarse vertaling stemt overeen met het origineel. Hier is de vertaling, waaraan wij slechts kleine stilistische verbeteringen hebben toegevoegd:

“Het nieuwsportaal national.ro heeft zojuist een interessant interview gepubliceerd, waarin een longarts uit Oradea uitlegt dat zij besloten heeft het officieel [in Roemenië] geldende Covid-protocol te negeren en er de voorkeur aan heeft gegeven haar eigen ervaring in de longziekten te gebruiken om haar patiënten die aan een longontsteking ten gevolge van een virusinfectie lijden – met inbegrip van degenen waarvan wordt gezegd dat zij “aan Covid lijden” – op de traditionele manier te behandelen, een methode die tot een indrukwekkend succes heeft geleid: bijna 100% van haar patiënten zijn hersteld zonder enige ziekenhuiszorg. Volgens deze dokter is het eigenlijk het Covid-protocol dat momenteel wordt gebruikt dat patiënten in ziekenhuizen doodt.

Screenshot uit het artikel van Național van 17 maart 2021.

Dr. Flavia Groșan, een longarts in Oradea (provincie Bihor). Zij is een van die artsen die het niet eens zijn met het genezingsprotocol dat thans door het [Roemeense] Ministerie van Volksgezondheid wordt voorgeschreven en volgens hetwelk met Covid-19 besmette patiënten moeten worden behandeld. Afgezien van dit recept geneest zij besmette patiënten met haar eigen methoden, gebaseerd op de kennis die zij heeft door haar ervaring als arts, en alles lijkt erop te wijzen dat zij dit zeer goed doet: haar behandeling is toegepast op bijna duizend patiënten die bij haar thuis aankwamen in verschillende stadia van de ziekte veroorzaakt door SarS-CoV-2. 100% van haar patiënten zijn genezen, zonder dat zij enige ziekenhuiszorg nodig hadden.

Dr. Groșan behandelt de gevolgen van SARS-CoV-2 infectie als atypische longontsteking. Ze zei ook dat ziekenhuizen grote fouten maken, en dat het eigenlijk het Covid-protocol is dat patiënten doodt.

“Covid is een longontsteking – zeker atypisch, maar longontsteking – en moet als zodanig behandeld worden” – zei ze.

“Zodra de pandemie werd aangekondigd, was mijn doel dat geen enkele patiënt zou worden geïntubeerd, aangezien dit een levensbedreigende procedure is. Ik gebruik mijn standaard behandelingen met medicijnen, waaronder claritromycine, een antibioticum van de macrolide familie. Er zijn slechts drie antibiotica in deze familie: erytromycine, dat iedereen kent, azitromycine en claritromycine. Ik hou niet van azitromycine, dat is een verzwakte kopie van claritromycine. Ik ben betrokken geweest bij zeer interessant klinisch onderzoek naar longontsteking, waarbij ik de kracht van claritromycine heb gezien om ontsteking te verminderen op een manier die geen enkel ander antibioticum kan. »

De longarts merkt op dat overdosering van zuurstof in ziekenhuizen hersenoedeem veroorzaakt, wat een van de doodsoorzaken van patiënten is.

In dit verband maakte zij de volgende opmerkingen:

“Boven 80% saturatie geef ik mijn patiënten slechts zeer kleine doses zuurstof, in de orde van grootte van 2-3 liter per minuut, in korte dagelijkse toedieningen van hooguit 4-5 uur. Het is belangrijk te weten dat te veel zuurstof de hersenen remt, omdat het in het algemeen de hersenen zijn die ons lichaam besturen, en niet een machine. Op dit punt was ik het volstrekt oneens met het huidige Covid-protocol: de hoge doses zuurstof die het voorschrijft, in de orde van grootte van 20 liter, leiden tot acidose, wat hersenoedeem veroorzaakt bij patiënten… wat op zijn beurt natuurlijk leidt tot hun dood. »

Flavia Groșan ziet het als een grote vergissing om Covid-patiënten Kaletra en codeïne te geven, die de symptomen van de ziekte alleen maar erger kunnen maken.

“Gelukkig waren er een paar verpleegsters – degenen die ik als echte heldinnen beschouw – die de patiënten observeerden en hen waarschuwden de Kaletra niet te slikken en het medicijn weg te gooien. Na afloop waren de dokters die hen kwamen controleren verbaasd dat ze geen diarree hadden en dat ze zich goed voelden. De reden hiervoor was dat zij de volgens het protocol voorgeschreven medicatie niet hadden ingenomen. Dat is hoe deze zorgverleners echt het leven van hun patiënten hebben gered. »

“Wanneer codeïne wordt gebruikt, wordt de hoest geblokkeerd zodat de patiënt de afscheidingen die zich in de longen vormen niet kan ophoesten, en het zijn deze afscheidingen die hem verstikken – niet de bloedklonters, maar de ophoping van afscheidingen. Op dat moment raken de patiënten, zoals te verwachten was, in paniek, want ze kunnen niet meer ademen: ze krijgen pijnstillers en worden aan de beademing gelegd – vanaf dat moment is er alleen nog maar goddelijke genade om hen te redden! »

Deze succesvolle methode en haar onverschrokken houding maakten de longarts uit Oradea onmiddellijk populair in het hele land. Talloze media hebben verslag gedaan van haar methode. In deze video beantwoordt zij vragen van een in Boekarest gevestigde nationale zender, waarvan de journalisten een nogal vijandige en beschuldigende toon tegen haar aanslaan, maar de arts blijft onwrikbaar. Hier is een samenvatting van het TV interview:

De longarts volgt haar eigen protocol. Ze consulteert online, en behandelt haar patiënten op basis van het feit dat ze atypische longontsteking hebben. Zij heeft bijvoorbeeld alle vijf leden van een familie, waarvan de leeftijd varieert van 37 tot 97 jaar, genezen en de behandeling is zo succesvol geweest dat de familie al samen Kerstmis heeft gevierd. De patiënten zijn erg bang – zegt ze – iedereen wil in het ziekenhuis opgenomen worden, terwijl je kunt genezen worden door thuis te blijven en medicijnen te nemen. Een van haar collega’s heeft haar reeds verweten dat zij zich niet aan het voorgeschreven protocol houdt, maar het laat haar koud, want zij ziet dat het voorgeschreven protocol niet juist is en dat haar protocol daarentegen het juiste is – het principe van dit laatste is dat zij haar patiënten, zodra de eerste symptomen zich voordoen, zelfs bij een temperatuur van 37,1°, claritromycine geeft. Zij zegt verbaasd te zijn wanneer zij de medische grootheden op TV het publiek bang ziet maken, omdat het haar vanaf het begin duidelijk was dat zij te maken heeft met een longontsteking, en dat dit ook bepalend zou moeten zijn voor het verloop van de behandeling.

Vertaling : as

Oorspronkelijke tekst: FlaviaGroșan, Roemeens longarts: “C’est le protocole Covid appliqué dans les hôpitaux qui tue les malades !”(breizh-info.com)

Zie ook: https://youtu.be/JgYvMYoMADgCategorieën:pandemie

Tags: , ,