Washington gebruikt excuus van mensenrechten om hybride oorlogsvoering te rechtvaardigen

Luciano Lago

Het Westen beschikt in zijn huidige fase van verval niet over de middelen om te concurreren met de onstuimige ontwikkeling van China. Voeg daarbij de nauwe samenwerking tussen China en Rusland, die zich uitstrekt van de economische tot de militaire sfeer, waardoor het Rusland/China-blok een antagonist wordt die in staat is Biden’s verkondigde voornemen om het Amerikaanse leiderschap in de wereld te herstellen, op de proef te stellen.

In zijn laatste officiële toespraak waarschuwde de Chinese premier Xi Jinping de Verenigde Staten dat de wereld pas vrede en stabiliteit zal kennen wanneer de Verenigde Staten ophouden zich te mengen in de aangelegenheden van andere landen. Ook hekelde hij de schaamteloze pogingen van het Westen om zijn werkelijke onvermogen te compenseren, in zijn obsessie om de Chinese en Russische dreiging het hoofd te bieden, door opstanden te ensceneren en propagandaoorlogen te voeren om regimewisselingen te bewerkstelligen. Het gaat hier overigens om een vorm van hybride oorlogsvoering met een welomschreven doel, die uitdrukkelijk als zodanig wordt verklaard door de leiders van Washington, die weigeren de regeringen van landen die zich verzetten tegen de Noord-Amerikaanse hegemonie als legitiem te beschouwen, en die zich er derhalve toe verbinden deze te bestrijden met het wapen van sancties of embargo’s. Het spel met China en Rusland is echter ingewikkelder, sancties zijn ondoeltreffend en Washington neemt zijn toevlucht tot de gebruikelijke retoriek van “mensenrechten”, zonder te erkennen dat het de Verenigde Staten zijn die het meest verantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten in de wereld.

Om hun propaganda te ondersteunen, gesteund door het westerse mega-media-apparaat, mobiliseren Washington en Londen hun inlichtingendiensten om geprefabriceerde vergiftigingen te creëren, van de zaak Skripal tot de zaak Navalny, waarvan Rusland wordt beschuldigd (zonder enig bewijs), of om rellen en demonstraties in Hongkong aan te wakkeren. In het geval van Rusland wordt Vladimir Poetin afgeschilderd als de nieuwe meedogenloze tiran die zijn agenten loslaat op zoek naar vermeende tegenstanders om te vergiftigen, terwijl Xi Jin Ping wordt beschreven als het nieuwe gevaar voor de “vrije wereld”. Anders bereiden de inlichtingendiensten in Washington en Londen de gebruikelijke “False Flag” (gescripte provocaties) voor van Russische en Syrische aanvallen met chemische wapens in Syrië om Poetin en Assad de schuld te geven en zich voor te bereiden op nieuwe “humanitaire bombardementen”.

Men kan niet zeggen dat de Engelsen en Amerikanen in dit opzicht veel verbeeldingskracht aan de dag leggen, denk maar aan de “massavernietigingswapens” die als reden voor de oorlog tegen Irak werden aangevoerd. Dit gebrek aan verbeeldingskracht wordt soms door Israël gecompenseerd met zijn met voorbedachten rade uitgevoerde aanvallen op bepaalde schepen in de Perzische Golf, waarvan Iran natuurlijk wordt beschuldigd. De meest recente nepaanval op een Israëlisch handelsschip werd weerlegd door luchtopnamen van een Iraanse drone. Provocaties die erop gericht zijn de mensen te overtuigen van het “gevaar” van Iran, een land dat al 41 jaar de grootste tegenstander is van Israël en van de Amerikaanse hegemonie in de regio. Hoe dan ook, het favoriete wapen dat Washington (en Londen) hanteren, blijft “mensenrechten”. In werkelijkheid is het embargo, waarmee men een bevolking uithongert in de hoop hen aan te zetten een regimeverandering door te voeren, het kenmerk van het beleid van de VS. Dat is ook de techniek die Israël al meer dan elf jaar tegen de Palestijnen in Gaza gebruikt.

Alles wat een bedreiging vormt voor het leven en de waardigheid van mensen is een misdaad tegen de menselijkheid. Beschamend is het gedrag van de Europese Unie, die zich schikt naar de blokkades waartoe Washington heeft besloten, en daarmee blijk geeft van haar onderdanigheid aan de VS. Het geval van Saoedi-Arabië is echter de spreekwoordelijke “balk in het oog” van de verdedigers van de mensenrechten, met de dekmantel die de Verenigde Staten hebben gegeven aan de bloeddorstige prins Bin Salman, die zowel achter de moord op journalist Khashoggi als achter de agressie tegen Jemen zit. Dit onderstreept de hypocrisie van deze propaganda waarin vandaag enkele nog dwazen kunnen geloven.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://www.ilpensieroforte.it/mondo/4575-l-impero-usa-agita-l-arma-dei-diritti-umani-per

Ook: http://euro-synergies.hautetfort.com/Categorieën:Verenigde Staten

Tags: , , , , , ,