“The Great Reset” Het cynische pleidooi van Davos voor een post-covidale wereld

Michel Geoffroy

Michel Geoffroy is de auteur van La Super-classe mondiale contre les peuples en La nouvelle guerre des mondes. De globalistische oligarchie geen geheim maakt van haar project, haar “agenda” zoals ze het zelf noemt. Je hoeft alleen maar te lezen wat er geschreven staat. Je hoeft geen samenzweringstheoreticus te zijn om te begrijpen dat de coronacrisis een godsgeschenk is voor de super-mondialistische klasse: dat blijkt duidelijk uit Covid-19: The Great Reset van Klaus Schwab en Thiery Mallerette.

Het standpunt van de Davocratie

De twee auteurs van The Great Reset zijn Klaus Schwab en Thierry Malleret. Klaus Schwab, strak in het pak, is een ascetische Duitse econoom die het World Economic Forum in Davos heeft opgericht. Thierry Malleret, die meer weg heeft van een bourgeois-bohême, is ook een econoom, voormalig bankier, en leidt het jaarverslag over wereldwijde risico’s van het Forum.

Hun analyses hebben dan ook een sterke invloed op de westerse regeringen.

Maar wat zeggen ze?

De huidige economische en sociale catastrofe

Het grootste deel van hun 220 pagina’s tellende boek gaat over de catastrofale gevolgen van de covid-19-epidemie en de algemene lockdown die ingevoerd werd. Zij analyseren deze gevolgen op macro-economisch niveau, op het niveau van de ondernemingen en op het niveau van het mentale evenwicht van personen.

Deze catastrofe voor de globale economische groei (een daling van het BBP van de G7 met 20 à 30%) en voor de werkgelegenheid zonder voorgaande sinds 1945. Een daling van de wereldhandel, een toename van de ongelijkheid en van de belastingdruk, het einde van de economische convergentie tussen de ontwikkelde landen en de andere, een stijging van de productiekosten, een grotere onzekerheid voor jongeren die op zoek zijn naar hun eerste baan en en voor hen wiens plaats ingenomen zal worden door robots, en meer migratie naar Europa.

Diegenen die de digitalisering, dematerialisering en telewerk, niet hebben kunnen nemen of die niet over een voldoende solide financiële basis beschikken, zullen verder naar de marginaliteit geduwd worden.

Deze crisis zal van lange duur zijn. Vooral omdat de angst voor de epidemie zal aanhouden: “De normaliteit die we voor de crisis kenden komt niet terug omdat de pandemie een fundamenteel keerpunt in ons mondiale traject betekent.

Het wordt nog erger: de terugkeer van het patriottisme

Bij het lezen van deze opsomming van rampen uit de pen van twee auteurs die de mening vertolken van de leiders van het Westen. Het lijkt alsof ze buitenstaanders zijn die onze planeet observeren en zelf geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor deze crisis.

Maar er is nog een “duistere kant” (sic) aan deze crisis, waarschuwen de heren Schwab en Malleret.

“Een van de grootste bedreigingen waarmee we in het in het post-pandemische tijdperk te maken zullen krijgen is sociale onrust. In sommige extreme gevallen kan dit leiden tot maatschappelijke desintegratie en politieke ineenstorting”.

Onze experts zijn nog ergere bedreigingen op ons afkomen: “Er bestaat een reëel gevaar dat de wedergeboorte van de natiestaat geleidelijk zal leiden tot een veel groter nationalisme”. Want pandemieën leiden vaak tot “een toename van patriottische en nationalistische gevoelens, waarbij ook verontrustende religieuze en etnische overwegingen een rol spelen. Uiteindelijk brengt deze giftige mix het slechtste in ons als sociale groep naar boven.”

Voor onze deskundigen ligt het risico dus evenzeer in de economische en sociale catastrofe die veroorzaakt is door een algemene en brutale lockdown als in de opkomst van patriottische en nationalistische gevoelens! Merkwaardig.

Lang leve de catastrofe!

En door een vreemde paradox, terwijl beide auteurs de dramatische gevolgen van deze crisis in het lang en in het breed uit de doeken doen, aarzelen ze niet om vanaf het begin te bevestigen dat “de mogelijkheden om zaken te veranderen en de nieuwe orde die daaruit zal voortvloeien nu onbeperkt is. Onze verbeelding is de enige beperking aan wat mogelijk is, ten goede of ten kwade”. En:  “We moeten deze ongekende kans aangrijpen om onze wereld opnieuw vorm te geven, om haar beter en veerkrachtiger te maken”.

Zij willen niets minder dan onze wereld op een nieuwe leest schoeien.

Met andere woorden, de pandemie fungeert als een ijsbreker, die hindernissen uit de weg ruimt voor de invoering van een nieuwe orde waartoe het Forum van Davos oproept. Dat klinkt alvast goed…

“We moeten daarom onverwijld de Grote Reset in gang zetten” zeggen onze auteurs.

Armer maar groener en inclusiever

Over welke nieuwe orde hebben ze het dan wel?

Schwab en Malleret vertellen ons dat “de door een pandemie veroorzaakte recessie een sterke toename van de arbeidsvervanging teweeg zal brengen, wat betekent dat fysieke arbeid zal worden vervangen door robots en ‘slimme’ machines. Deze innovaties “zullen binnenkort leiden tot het de teloorgang van honderdduizenden, en mogelijk miljoenen banen”.

We zullen ook moeten wennen aan een lagere groei dan voorheen en in het algemeen aan “een geplande maar schaalbare, duurzame en rechtvaardige inkrimping van de economie die leidt tot een toekomst waarin we beter kunnen leven met minder”.

Maar geen nood: dankzij “verlicht leiderschap” zal deze krimp van de groei en de werkgelegenheid leiden tot groenere groei en een inclusiever kapitalisme.

Want “het gaat erom de wereld minder gepolariseerd, minder vervuilend, minder destructief, meer solidair, rechtvaardiger en rechtvaardiger te maken dan die waarin we leefden in het tijdperk vóór de pandemie”, beloven onze auteurs. En dan “zullen we een explosie van creativiteit zien van start-ups en nieuwe bedrijven in de digitale en biotech-sfeer”. Een wereld van start-ups, dus.

Onze geestelijke gezondheid onder toezicht

De groene en inclusieve dageraad die onze auteurs zien verrijzen na de massale toename van de werkloosheid, de explosie van e-commerce en de recessie, vraagt echter om een kleine correctie: de geestelijke gezondheid van deze domme volkeren die niet in staat te begrijpen wat goed voor hen is.

Schwab en Malleret waarschuwen ons dat “het coronavirus de geestelijke gezondheidsproblemen bij de bevolking heeft versterkt, niet verminderd”. Want “cognitieve afsluiting gaat vaak gepaard met zwart-witdenken en simplistische oplossingen – een voedingsbodem voor samenzweringstheorieën en de verspreiding van geruchten, nepnieuws, halve waarheden en andere verderfelijke ideeën”. Oei, die verderfelijke ideeën toch!

“De geestelijke gezondheid, de belangrijkste factor die van invloed is op de mate waarin mensen tevreden zijn met hun leven, stond al op de radar van de beleidsmakers. In het post-pandemische tijdperk kunnen deze kwesties nu de prioriteit krijgen die zij verdienen”.

Big Brother waakt dus niet over onze welvaart, die we kwijt zijn, maar over ons mentale gezondheid. Geruststellend, is het niet?

De crisis, een kans, maar voor wie?

Het zou verkeerd zijn de beweringen en dreigementen van de heren Schwab en Malleret niet ernstig op te vatten.

In 2017 concludeerde het Forum van Davos, na de Brexit-stemming en de verkiezing van Donald Trump, dat de opinie misleid kan worden door nepnieuws en daardoor fout kan stemmen. Het Forum riep daarom op tot een betere controle van de informatie. Door een gelukkig toeval namen Frankrijk en Duitsland op dat moment wetten aan om ons te beschermen tegen “nepnieuws”.

Davos geet de richting aan, de westerse regeringen volgen die aanbevelingen in hun beleidsplannen.

Nietzsche schreef dat alles wat ons nite doodt, ons uiteindelijk sterker maakt. Elke crisis biedt opportuniteiten.  wat ons niet doodt, maakt ons sterker”: elke crisis houdt ook nieuwe mogelijkheden in.

Maar bij het lezen van de beschouwingen van de heer Schwab en de heer Malleret, kan men zich terecht afvragen wie werkelijk profijt zal hebben bij deze crisis.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://www.polemia.com/la-grande-reinitialisation-le-plaidoyer-cynique-de-davos-pour-un-monde-post-covid/Categorieën:Economie

Tags: , , , ,