Over de bestorming van het Capitool in Washington, Big Tech, de coronapandemie en de bedreiging van de vrije meningsuiting.

Alain de Benoist (2021)

Breizh-info.com: Wat was uw reactie op de bestorming van Capitol Hill door pro-Trump demonstranten?

Alain de Benoist: Eigenlijk een aangename verrassing. Zelfs hilariteit toen ik alle vertegenwoordigers van de dominante ideologie in het openbaar, als bange kwezels  zag verklaren geschokt te zijn door de “ontheiliging” van dit “heilige symbool van de democratie”. Als er een “symbool” te zien is op Capitol Hill, dan is het er een van gekonkel en corruptie. Ik ben me er terdege van bewust dat de Verenigde Staten zich altijd hebben gepresenteerd als een dappere verdediger van de democratie en de vrijheid, maar eerlijk gezegd, wie gelooft nog dat dit land een democratie is als het wordt geregeerd door de meest kwaadaardige financiële oligarchie? De demonstranten die Capitol Hill bestormden wisten het: hun gebaar was niet gericht tegen de democratie, maar getuigde integendeel van hun wens om deze eindelijk in haar meest essentiële aspect te respecteren: de volkssoevereiniteit.

Daarom waren sommigen onder hen als “wilden” vermomd: Europeanen zijn dit vergeten, maar tijdens de beroemde Boston Tea Party van december 1773, het startsein van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, hadden de rebellen zich ook vermomd als Indianen (van de Maquas of Mohawk-stam).

Breizh-info.com: In Frankrijk werd de overwinning van Biden in de reguliere pers unaniem toegejuicht en werd de “couppoging” van Donald Trump aan de kaak gesteld. Wat moeten we hieruit concluderen?

Alain de Benoist: Die woorden hebben vandaag de dag geen betekenis meer, want degenen die ze gebruiken zijn ongecultiveerd. Spreken over een “staatsgreep” is absoluut grotesk. Een staatsgreep impliceert een voorbereid plan, een tactiek, instructies, wachtwoorden. Niets van dat alles hier. Het is geen remake van de verbranding van de Rijksdag, de mars op Rome of de verovering van het Winterpaleis die we hebben meegemaakt, maar niet meer dan een spontane massabeweging die slechts enkele uren duurde, en die het best te vergelijken valt met de poging van de Gele Hesjes om naar het Elysée te gaan (waar Macron’s evacuatie gepland was!) enige tijd geleden.

Interessant is echter dat de overgrote meerderheid van de Trump-kiezers instemt met deze woede-uitbarsting, die boekdelen spreekt over de diepte van de kloof die de Amerikanen voortaan scheidt. Die breuklijn zal niet snel verdwijnen. De seniele Joe Biden won uiteindelijk, maar het belangrijke feit is dat Trump in 2020 12 miljoen meer stemmen kreeg dan in 2016: 74 miljoen stemmen tegenover 62 miljoen in 2016. Dat toont aan, ook al domineert de Democratische Partij – die niet langer de partij van de arbeiders maar van de minderheden is – het Congres, dat het fenomeen Trump nog niet meteen zal verdwijnen.

Breizh-info.com: Moet de golf van repressie en censuur die sindsdien heeft plaatsgevonden (sociale netwerken, verwijderde of geblokkeerde accounts) ons zorgen baren?

Alain de Benoist: Dat is vooral een bevestiging. Je kan deze censuur natuurlijk schandalig vinden, wat ze ook is. Maar er zit vernuft in deze reactie. Als er een les te leren valt uit het spektakel van de door GAFA (Google, Apple, Facebook en Amazon) georkestreerde repressie, dan is het wel dat het de naïviteit blootlegt van al diegenen die al jaren sociale netwerken vieren als “een ruimte van vrijheid”. Ondanks de voordelen is het internet geen ruimte van vrijheid, maar een ruimte van agenten, verbale rotzooi en egotripperij. Ik vind het schrijnend dat zoveel mensen zichzelf eigenlijk overleveren aan de vijand door hun hele leven op de sociale media te gooien. Dat ze de sociale media opgeven in plaats van te klagen. Ik heb er van bij het begin voor gekozen om me nooit op sociale netwerken te uiten. Ik ben er elke dag blij mee. Donald Trump, die geen staatsman was, geloofde in sociale netwerken. Hij leefde van Twitter-berichten en Twitter heeft hem monddood gemaakt.

Breizh-info.com: U hebt de Europeanen in uw geschriften vaak gewaarschuwd dat ze teveel op Amerika gericht zijn. Wat is de situatie vandaag?

Alain de Benoist: Ik zeg al tientallen jaren dat de Europeanen zich solidair moeten voelen met de continentale macht van het Land, en niet met de maritieme macht van de Zee. Met andere woorden, dat ze naar het Oosten moeten kijken en niet naar het Westen, naar de landen van de rijzende zon en niet naar die van de ondergaande zon. Ik ben zeker niet de enige die dit heeft gezegd, maar het “Atlantische” tropisme blijft krachtig. Toch lijkt het me dat er in de komende jaren iets zou kunnen veranderen. De overgangsperiode waarin we leven is ook die van een geleidelijke afbraak van de unipolaire of bipolaire wereld van het tijdperk van de Koude Oorlog. Bij zijn inauguratie, tussen de Bijbel en Lady Gaga, in een federale hoofdstad onder beleg, bewaakt door meer soldaten dan er vandaag de dag in Syrië, Irak en Afghanistan gelegerd zijn, heeft Joe Biden niet nagelaten om de Amerikaanse ambitie om “de wereld te leiden” opnieuw te bevestigen. Dat zal steeds minder lukken. Niemand gelooft nog dat de Verenigde Staten de “onmisbare natie” is, en dat de aanwezigheid alleen al van Amerika ons vrijstelt van de nood om zelf enige geopolitieke ambitie te aan de dag te leggen.

Breizh-info.com: Sinds 1945 hebben de Verenigde Staten in Europa onophoudelijk een ideologisch getinte campagne voor hun eigen winkel gevoerd. Hoe kunnen Europeanen zich hiertegen beschermen, als van Macdonald tot Netflix alles op alles gezet wordt om onze jeugd te conditioneren?

Alain de Benoist: Er is duidelijk geen magisch recept. De Amerikanen zullen de vruchten blijven plukken van hun “soft power” zolang de Europeanen zich niet verzetten met een geloofwaardig alternatief. Maar we moeten ook rekening houden met de evolutie van het imago van Amerika. De Verenigde Staten zijn er altijd trots op geweest een vrij land te zijn. Vandaag de dag zien we steeds duidelijker dat het burgeroorlog en chaos over de hele wereld verspreidt en dat het nieuwe vormen van censuur, een hysterisch neo-puritanisme, nieuwe taboes, theorieën over geslacht, gender en ras naar Europa exporteert, die in de verste verte niet overeenkomen met onze cultuur, die enkel LGBT-kringen en de aanhangers van de “cancelcultuur” aanspreken, die soms ook subsidies genieten. Ik kan me natuurlijk vergissen, maar ik heb het gevoel dat de aantrekkingskracht die Amerika ooit had, geleidelijk zal opdrogen.

Breizh-info.com: Wat de pandemie betreft: een nieuwe lockdown is mogelijk, terwijl de economie verder wegzakt in een diep moeras. Hoe verklaart u de passiviteit van hele beroepscategorieën die aan het uitsterven zijn? Hoe zit het met de terreur die een groot deel van de bevolking in zijn greep lijkt te hebben en de roep naar meer sanitaire beperkingen van die groep om “niet te sterven” en de besmettingsgraad te verminderen? Wat zegt dit over de Europese massa’s?

Alain de Benoist: Het is inderdaad waarschijnlijk dat we de komende dagen weer een lockdown over ons heen krijgen. Deze wordt dan gevolgd door versoepelingen, een nieuwe verstrenging, weer een lockdown, weer een versoepeling enzovoort! Restaurants en bioscopen gaan pas in april (in Frankrijk – opmerking van de vertaler ) weer open, tenzij het juni of zelfs september is. U hebt het over de passiviteit van de ambachten die het meeste risico lopen, en over de bevolking als geheel. Dat klopt slechts ten dele. De stielen die het meest te lijden zullen hebben, protesteren nog steeds, en wanneer ze niet langer de steun ontvangen die de staat hun heeft toegekend, zal het protest aanzwellen. Intussen blijft de maatschappij verdeeld tussen zakkenvullers en diegenen die zwarte sneeuw zien, mensen die de regels naleven en degenen die er hun voeten aan vegen, tussen mensen met covid en diegenen zonder covid!

Maar de waarheid is dat mensen het niet meer aankunnen en het niet langer begrijpen. Al bijna een jaar lang zien ze wanbeleid, vertragingen, maatregelen en tegenmaatregelen, beloftes en ontkenningen, zonder ooit het licht aan het eind van de tunnel te zien. Bij het beheer van deze gezondheidscrisis heeft de overheid op alle gebieden jammerlijk gefaald: maskers, tests, inentingen. Letterlijk in alles heeft de overheid gefaald! Ondertussen groeit het overheidstekort spectaculair, neemt de schuld angstwekkende proporties aan, en zullen de faillissementen zich blijven opstapelen tot we tot het besef komen dat de economische en maatschappelijke kostprijs van deze crisis uiteindelijk veel ernstiger is dan de gezondheidskosten.

Sommige mensen zijn er blij mee. Ze verwelkomen de evolutie naar een maatschappij waar er nog steeds maaltijdenfabrieken maar geen restaurants meer zijn, grote winkelcentra maar geen buurtwinkels, waar mensen het huis niet meer uitkomen voor ontspanning en cultuur maar vanop de sofa films consumeren, waar alles online gekocht wordt en waar cash geld geleidelijk aan zal verdwijnen en waar sociale contacten verdwenen zullen zijn. Een maatschappij waar de uitdrukking “sociale afstand” zijn volle betekenis zal hebben gekregen. Want daar gaat het vandaag de dag om: moeten we de maatschappij (“le corps social”) opofferen om individuele lichamen te redden? Het pijnlijkste moet nog komen.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://www.alaindebenoist.com/2021/01/26/le-capitole-symbole-de-la-magouille-et-de-la-corruption/Categorieën:Geen categorie, Verenigde Staten

Tags: , , , , , ,