Globale veiligheid: dwang door paniekzaaierij

Alain de Benoist (2021)

Boulevard Voltaire: Voor haar tegenstanders ter rechter- en ter linkerzijde lijken globale veiligheidswetten en besluiten synoniem te zijn met het opgeven van de werkelijkheid in ruil voor virtuele veiligheid. Vindt u dat de regering te veel of te weinig doet?

Alain de Benoist: De disfuncties van de liberale democratie, die aan de oorsprong liggen van de opkomst van populistische bewegingen, hebben in de meeste westerse landen sinds enkele decennia geleid tot een zeer ernstige “crisis van de bestuurbaarheid”. De kloof tussen de heersende klasse en het volk, die tot uiting in het diskrediet van de vroegere “regeringspartijen”, verontrust de overheid die met alle middelen probeert te regeren zonder het volk, of instemming te zoeken langs andere wegen dan de traditionele verkiezingen, die niet langer de gewenste resultaten garanderen.

Afleiding en consumptie volstaan niet meer wanneer de werkloosheid stijgt en de onzekerheid toeneemt, en al zeker niet wanneer de politieke crisis gepaard gaat met een sociale en financiële crisis, om nog maar te zwijgen van de culturele crisis ten gevolge van de immigratie. Het enige wat dan overblijft is dwang door angst te zaaien. Dat is een oud recept, dat de burgers ertoe aanzet hun onderdanigheid te aanvaarden (en er zelfs naar te verlangen). Ik behoor niet tot de samenzweerders die denken dat het islamitisch terrorisme of de Covid-19-pandemie gecreëerd werden om een of ander duister doeleind te dienen. Aan de andere kant echter zie ik heel duidelijk hoe gemakkelijk het voor de heersende elites is om deze omstandigheden in hun voordeel te gebruiken om de vrijheden te ondermijnen. In de Verenigde Staten werd de Patriot Act aangenomen om het terrorisme aan te pakken, waarna deze werd gebruikt om de hele bevolking aan de leiband te houden. Uitzonderlijke wetten werden uiteindelijk deel van de gewone wetgeving, zodat de uitzondering de regel werd. Covid-19 is een echte ziekte (die in de Verenigde Staten al meer mensen doodde dan het totaal aantal Amerikaanse slachtoffers tijdens WO II), maar men kan niet anders dan getroffen zijn door het onevenredige karakter van deze ongekende maatregelen die op wereldschaal zijn genomen om een virus aan te pakken met een sterftecijfer van niet meer dan 0,5%. Door wat velen als een “sanitaire dictatuur” beschouwen, heeft de meerderheid van de Fransen sinds maart jongstleden met een verwarrende volgzaamheid aanvaard dat hun dagelijks leven wordt verstoord. De maskers die ze dragen lijken steeds meer op knevels.

Dat zal waarschijnlijk niet meer het geval zodra we de maat kunnen nemen van de gehele economische en sociale schade van deze gezondheidscrisis: het aantal faillissementen, de traditionele kleinhandel zal geleidelijk verdwijnen ten voordele van grote winkelcentra en online-bestellingen, en hele beroepssectoren zullen instorten. Het zou zelfs de aanzet kunnen zijn tot een grote sociale opstand, waarvan de gele hesjes slechts een voorbode zullen zijn geweest. Zelfs indien dit niet het geval is, zal men moeten toegeven dat we niet teruggaan naar de klassieke “business as usual”. Wij gaan een nieuwe wereld binnen, een nieuwe wereld die volledig gedigitaliseerd en online is.

Boulevard Voltaire: Criminoloog Xavier Raufer is van mening dat “misdadigers pas ophouden als ze gepakt worden”. Marine Le Pen stelt dat we eerst “bestaande wetten” moeten toepassen alvorens “uitzonderingswetten” uit te vaardigen. Wat vindt u van deze ononderbroken opeenvolging van wetten inzake immigratie, terrorisme of veiligheid, terwijl er in wezen niets lijkt te veranderen?

Alain de Benoist: Ze hebben allebei gelijk. Xavier Raufer zegt dat de Black Blocks (Franse Antifa-terroristen, nvdv) met hun gewelddadige acties kunnen wegkomen omdat hun aanwezigheid de overheid goed uitkomt. In andere tijdens zouden ze al lang opgepakt zijn, de meesten onder hen zijn immers al lang bekend bij de veiligheidsdiensten. Het is echter al te duidelijk dat de wil ontbreekt om de wet toe te passen. Tegelijk zijn het vaak de rechters van Grondwettelijke Hoven, de Raad van State en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn die als eersten de toepassing ervan verhinderen of vertragen. Daarom kan een regering die morgen besluit de immigratie te stoppen, dat besluit niet uitvoeren. Om daar iets aan te veranderen, moet aan de Verklaring van 1948 elke grondwettelijke waarde worden ontnomen, en moeten lidstaten te kennen geven dat ze de beslissingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als nietig beschouwt.

(ingekorte tekst)

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://www.alaindebenoist.com/2021/01/07/securite-globale-contraindre-par-la-peur/Categorieën:Geen categorie

Tags: , , ,