EU-diplomatie: gebrek aan maturiteit. Een Portugese visie.

Ricardo Teixeira da Costa (2021)

EU-diplomatie: gebrek aan maturiteit. Een Portugese visie.

De Europese Unie heeft eens te meer blijk gegeven van haar diplomatieke onvolwassenheid, en haar zwakke schakels in de verf gezet, door unisono drie Russische diplomaten tot personae non grata te verklaren.

Na Josep Borrells rampzalige eerste reis naar Moskou, waar hij tegenover de kolossale Lavrov een zeer slechte diplomaat bleek te zijn, besloten Duitsland, Polen en Zweden tot een kleuterschoolachtige wraakactie en trokken de geloofsbrieven van drie Russische diplomaten van hun grondgebied in.

Zonder enige juridische reden voor dergelijke besluiten aan te voeren, waaruit blijkt dat hun diplomatie wordt geleid door emoties en niet door rationele criteria, hebben zij zelfs verklaard dat het om een gecoördineerde actie en een vergelding gaat voor een “soortgelijk” besluit van Moskou een paar dagen eerder.

Moskou heeft zijn geloofsbrieven niet ingetrokken als gevolg van een emotionele uitbarsting, maar omdat de Europese diplomaten in kwestie betrokken waren bij illegale activiteiten op zijn grondgebied. Maar de EU, die steeds meer op de Verenigde Staten gaat lijken, is blijkbaar niet op de hoogte dat het niet-inmengingsprincipe de grondslag van alle internationale betrekkingen is. De Unie gaat ervan uit dat het op Russisch grondgebied kan optreden op een manier die ze op binnen de Unie nooit zou dulden.

Kunnen we ons de reactie van Berlijn voorstellen als Russische diplomaten zouden deelnemen aan niet-toegelaten demonstraties tegen mevrouw Merkel? Welnu, laten we eerlijk zijn en kijken naar de enorme hypocrisie die aan het licht komt in deze soap, waarvan het enige motief een Russisch staatsburger is die door de Russische justitie is veroordeeld wegens fraude en corruptie op Russisch grondgebied.

Wat houdt deze escalatie door Brusselse technocraten en de westerse pers op dit moment in? Ik ga ervan uit dat het een doelbewuste escalatie is in bepaalde sectoren, en dat het dient als voorbode voor de Europese Raad van maart, waar de EU-leiders de grondslag zullen leggen voor de toekomstige betrekkingen met Rusland. De energiekwestie, Oekraïne en Wit-Rusland zijn hete hangijzers en er zijn aanzienlijke belangen gemoeid met een boycot van een overeenkomst tussen West-Europa en de Euraziatische reus.

Aangezien de nieuwe progressieve regering aan de andere kant van de Atlantische Oceaan reeds heeft laten weten dat zij niet zal aarzelen om de kosten voor Rusland op te drijven, valt te verwachten dat de EU dit als een stimulans ziet om zich tot Joe Biden te wenden, waar nostalgici van het Obama-tijdperk en zijn globaal mensenrechtenfanatisme de dienst uitmaken.  Laten we niet vergeten dat de staatsgreep in Oekraïne en de bombardementen in Afghanistan, Irak, Jemen, Syrië, Libië, Somalië en Pakistan tot ongekende vluchtelingenstromen naar Europa geleid hebben. Is dit dan wat ze willen voor Europa in de wereld?

Als Portugezen hebben wij weinig invloed. Toch dringen wij erop aan verder langs diplomatieke weg te werken aan een verstandhouding. Wij geloven in de goede trouw van onze collega’s aan de andere kant van het continent, niet in de laatste plaats omdat Europa niet alleen een geografische realiteit is, maar bovenal een beschavingsrealiteit, en dat de verstandhouding tussen Oost en West een noodzaak en slechts een kwestie van tijd is.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://geopol.pt

Franse versie: L’immaturité de la diplomatie européenne : Euro-Synergies (hautetfort.com)

Illustratie: Foto door George Becker op Pexels.comCategorieën:Europese Unie, Geopolitiek

Tags: , , , , ,